Memberships

Sharciyada Xubinimadda

1. Waa in aad tahay qof qora Af-Soomaaliga

2. Waa in aad tahay qof danaynaya xafidaada afka hooyo

3. Waa in aad bixin karto $ 3 biishiba

4. Waa in aad ka soo qaybgeli karto xafladaha iyo bandhiga buuggaagta

5. Waa in aad wax curri karto sida suugaanta iyo wixii la mid ah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>